Улица.Видое Смилевски Бато Бр.6  

Тетово, 1200 Македонија

Тел: +389 (44) 341 636

Тел: +389 (77) 691 535

Ane Kompani MB - Тетово сите права се задржани ® Дизајнирано од ''Click Web & Graphic Studio''

S - Line Нискошумна

S Line е подобрена домашна канализациона мрежа Peštan HTPP и е наменета за инсталација на места каде што се зема предвид звучната изолација. Инсталиран со посебни гумени стеги на Пештан, го намалува бучавата и акустичните вибрации до ниво од 12dB *. Најсовремената технологија за екструзија на трислојни цевки, материјали модифицирани со минерални адитиви, ги зголемува системот за одвод на отпадни води и отпадни води во градежни објекти на повисоко ниво.

1/4
  • Ане Компани
  • Web master