PVC Улична канализација

Ø 110 - 500

ПВЦ цевки за улични канализациски системи, заедно со соодветни спојки се дизајнирани да ги отстранат сите видови отпадни води во градежнитесистеми. Тие се многу лесни за монтирање, и тие се споени со помош на eлементи  зап-оврзување, при што гумените прстени обезбедуваат целосно запечатување на зглобот. Овој тип на цевки е направен од многу лесен материјал, и затоа транспортот и ракувањето со овие цевки е многуедноставен и лесен. ПВЦ цевки за улични канализациски системи се произведуваат како трослојни (EN 13476) и компактни (EN 1401) цевки.

Технички податоци:

 

Примената на серија цевки зависи од местото на положување, квалитетот на почвата и од видот на подлогата, на оптоварувањето, на различни услови, итн. Цевките од серијата S-20 и S-16 се користат во нормални услови, што значи кога методите на почвата, ровот,задниот дел и набивањето се нормални.

За сериите S-20 и S-16, деформацијата не смее да надминува 5% од надворешниот дијаметар на цевката, а  максималната големина на деформација по 2 години не смее да надминува 10% од дијаметарот, што е максимална дозволена долгорочна деформација. Сепак, со статичко пресметување на ПВЦ канализационите цевки, вообичаено е 
да се претпостави 6% (релативна) вертикална деформација на дијаметарот на применливиот товар.

 

Физички својства на материјалите:
 

Специфична маса 0,9 ÷ 1,0 гр / см3
Јачина на кршење 50-60 MPa
Точка на топење мин 79 ° C
Топлинска спроводливост 0,54 KJ / mh / ° C
Линеарен коефициент на топлинска експанзија 0,08 mm / m / ° C
Апсорпција на вода 4 mg / cm2

Пат 402 - Тетово , 1200  Р.С Македонија

+389 (44) 341 636

+389 (77) 691 535

АНЕ КОМПАНИ МБ - Тетово 2017 - 2020  ® Сите права задржани според законот за авторски права

 

Дизајн и хостинг ''Click Web & Graphic Studio'' - Тетово

  • Facebook