Улица.Видое Смилевски Бато Бр.6  

Тетово, 1200 Македонија

Тел: +389 (44) 341 636

Тел: +389 (77) 691 535

Ane Kompani MB - Тетово сите права се задржани ® Дизајнирано од ''Click Web & Graphic Studio''

1/3

Улична Канализација

ПВЦ цевки за улични канализациски системи, заедно со соодветни спојки, се дизајнирани да ги отстранат сите видови отпадни води во градежните системи. Тие се многу лесни за монтирање, и тие се споени со помош на елементи за поврзување, при што гумените прстени обезбедуваат целосно запечатување на зглобот. Овој тип на цевки е направен од многу лесен материјал, и затоа транспортот и ракувањето со овие цевки е многу едноставен и лесен. ПВЦ цевки за улични канализациски системи се произведуваат како трослојни (EN 13476) и компактни (EN 1401) цевки.

  • Ане Компани
  • Web master