Улица.Видое Смилевски Бато Бр.6  

Тетово, 1200 Македонија

Тел: +389 (44) 341 636

Тел: +389 (77) 691 535

Ane Kompani MB - Тетово сите права се задржани ® Дизајнирано од ''Click Web & Graphic Studio''

Флуента вградени казанчиња и типки

Флуента е идеален избор за опремување на бањи и санитарни јазли.

Цистерните функционираат беспрекорно во смисла на енергично и мирно плакнење, тие се невидливи во вселената, а богат избор клучеви за активирање естетски одговараат на амбиентот во согласност со вашите желби.

Со вградената цистерна, можете да изберете еден од копчињата за репродукција, активно, оникс или дијамант и да ги соберете со голем избор на одводи на Evolution или Confluo.

 Топсифони за бања 

Confluo е линија на паметни канали што долго време се на пазарот, каде што ја докажа својата вредност со постојани подобрувања и подобрувања со текот на годините. Падините се поделени во 4 групи: Конфлуо Премиум модели, Конфлуо Стандард модели, Конфлуо покриви канали и Конфлуо канализација за дворот. Главните предности се широк спектар на различни модели кои ги задоволуваат сите кориснички потреби, потоа модуларност и многу добар сооднос цена / квалитет.

Батерии за бања 

  • Ане Компани
  • Web master