top of page
Kanti za otpadoci

Garbage container & bins

Канта за отпадоци Ане Компани МБ - Тетово
Канта за отпадоци Ане Компани МБ - Тетово
Infograpfic
tezina
materijal
Volume
dimenzii
Infograpfic

Volume:

120L

Dimensions:

480x550x965 mm

Weight:

Around 9,1 KG (+/- 3%)

Material:

HDPE (High- density polyethylene)

Temperature resistant:

from -30 C to +80 C

Max payload (load capacity):

*max loading weight 48 (+/-5%)
*max total weight 60 (+/-5%)

Technical Drawing 120L
Dimensions:

Garbage bins with wheel : 120L

Канта за отпадоци Ане Компани МБ - Тетово
Канта за отпадоци Ане Компани МБ - Тетово
Infograpfic
Infograpfic
Infograpfic
Infograpfic
Infograpfic
Infograpfic

Volume:

240L

Dimensions:

580x740x1083 mm

Weight:

12.8 kg (+/- 3%)

Material:

HDPE (High- density polyethylene)

Temperature resistant:

from -30 C to +80 C

Max payload (load capacity):

*max loading weight 96 (+/-5%)
*max total weight 110(+/-5%)

Technical Drawing 240L
Dimensions:

Garbage bins with wheel : 240L

Контињер Ане Компани МБ -Тетово
Контињер Ане Компани МБ -Тетово
Infograpfic
Infograpfic
Infograpfic
Infograpfic
Infograpfic
Infograpfic

Volume:

1100 L

Dimensions:

1370 x1074 x 1355 mm

Weight:

54 kg (+/- 3%)

Material:

HDPE (High- density polyethylene)

Temperature resistant:

from -30 C to +80 C

Max payload (load capacity):

*max loading weight 440 kg
*max total weight 510 kg

Technical Drawing Plastic container 1100L
Dimensions:

Plastic container 1100L

Every content on the website is strictly our do not share/use without permission!
Секоја содржина на вебсајтoт е наша и на нашите деловени партнери не ја користите без дозвола!
E gjithë përmbajtja e faqes në internet është e jona dhe partnerët tanë të biznesit nuk e ndajnë atë pa leje!
bottom of page