top of page
ЗАШТИТА ЗА КАБЕЛ

Заштита на кабли

Овие полиетиленски цевки се користат и за изградба на згради или индустриски објекти, како и за други инфраструктурни објекти за заштита на голем спектар на различни кабли, како што се:

 

• Телефон

• Телевизија

• Оптика

 

 

ПРЕДНОСТИ:

• Докажана ефикасност во кабелското вмрежување

• Одлични механички својства: јакост на компресија од 750 N

• Отпорност на температура од -30 °C до +70 °C (задржување на висока отпорност на удар дури и при најниски температури)

• PEHD материјалот обезбедува висока отпорност на хемикалии и корозија

• Долга издржливост (најмалку 50 години) при ниски трошоци за работа

• Лесно и сигурно поврзување преку широк спектар на фитинзи

• Испечатените ознаки ја означуваат должината на инсталираниот канал и кабел

• Широката палета на бои овозможува сегрегација на кабелската мрежа која служи за различни намени

 

СТАНДАРДИ Цевките се произведуваат според постоечките меѓународни стандарди:

 

СТАНДАРДИ:

,

• EN 12201

• ISO 4427

• DIN 8074/8075

• EN 61386-24

Every content on the website is strictly our do not share/use without permission!
Секоја содржина на вебсајтoт е наша и на нашите деловени партнери не ја користите без дозвола!
E gjithë përmbajtja e faqes në internet është e jona dhe partnerët tanë të biznesit nuk e ndajnë atë pa leje!
bottom of page