top of page
дренажа Ане Компани МБ

Дренажа

Вишокот на вода во почвата може да предизвика сериозни проблеми на копно и на предмети до нивно целосно уништување при свлечишта и за многу краток временски период. Затоа, правилното одводнување на теренот е исклучително важно да се земе предвид при проектирање и подготовка на теренот за изградба. Имајќи ја предвид потребата за одводнување на вишокот вода од почвата Пештан / Конти во својата производна програма вклучи брановидна дренажна и полиетиленска (PE) цевка за одведување на вишокот вода од почвата со голем опсег на дијаметри во согласност со DIN 4262 /1. Овие цевки благодарение на големиот хидрауличен капацитет и широкиот опсег на дијаметри нудат целосно способни да одговорат на секое барање за да обезбедат сигурно и долгорочно поле за одводнување.

,


Специјалната опрема за одводнување гарантира голем опсег на различни перфорации.


Одводнување на:

автопати,

земјоделство,

рудници,

спортски терени

дворови.

 


KONTI KAN PP HD одводни цевки SN8 и SN16, систем на цевки со висока отпорност изработени од ПП во согласност со DIN 4262-1 (ТИП R3) со поврзани фитинзи, без употреба на рециклиран материјал, без пена, без полнење. Тестиран и со контролиран квалитет.

 

Делумно перфорирани, повеќенаменски, целосно перфорирани цевки со перфорации од 5 mm и транспортни цевки

Опсег на универзални фитинзи

Опсег на PP отвор, DN 400 и 500

 

ДИМЕНЗИИ
DN 100,160, 200, 250, 315

СТАНДАРДИ
DIN 4262-1, EN ISO 9969, EN 1852-1:2009, 1610, EN 13476-3:2007+A1:2009, EN12201-2:2003

Every content on the website is strictly our do not share/use without permission!
Секоја содржина на вебсајтoт е наша и на нашите деловени партнери не ја користите без дозвола!
E gjithë përmbajtja e faqes në internet është e jona dhe partnerët tanë të biznesit nuk e ndajnë atë pa leje!
bottom of page