top of page
GeoPanel - Ane kompani MB

GeoPanel

Геопанел е лесна за употреба модуларна кофражна повеќекратна употреба изработена од пластика, која се користи за изградба на бетонски ѕидови, темели и столбови.
,

 • ПРЕДНОСТИ

 • МОДУЛАРНИ И РАЗЛИЧНИ 

 • ПАТЕНТИРАНИ РАЧКИ ВО НИЛОН ЗА ОДЛИЧНО ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ПАНЕЛИТЕ

 • ЛЕСНО ДЕМАНТАЛИРАЊЕ И БРЗО ЧИСТЕЊЕ САМО СО ВОДА

 • ВИСОК ОТПОР (60 KN/M2) И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПАНЕЛОТ

 

РЕШЕНИЈА

 

 • КОНКРЕТНИ КУЌИ ИЗГРАДБА

 • КОНСТРУКЦИЈА НА ЕЛИПТИЧНИ КОЛОНИ

 • ГОЛЕМИ КОЛОНИ КОНСТРУКЦИЈА

 • КОНСТРУКЦИЈА НА АРМИРАНИ БЕТОНИ БАЗЕНИ

 • БУНКЕР ИЗГРАДБА

 • ГЕОПАНЕЛ УМЕТНИЧКИ КАМЕН ТЕКСТУРАНИ ПАНЕЛИ

 • ИНТЕГРАЦИЈА НА ГЕОПАНЕЛ

 • ГЕОПАНЕЛ ЅИДНИ ИЗГРАДБА

 • ГЕОСКИ ПЛОЧНИ ПОДРЖАНИ ПАЛУБИ

 • ИЗГРАДБА И ЗАВЕДНИ ЅИДОВИ

 • КОНСТРУКЦИЈА НА ТЕМЕЛНИ ПЛИНТИВИ

 • ИЗГРАДБА НА ЅИДОВИ НА НИШКА

 • ИЗГРАДБА НА СКАЛИ И ОКВИНИ НА ЛИФТ

 • КОНСТРУКЦИЈА НА КВАДРАТНИ И ПРАВОАГОЛНИ КОЛОНИ

aaaa

Every content on the website is strictly our do not share/use without permission!
Секоја содржина на вебсајтoт е наша и на нашите деловени партнери не ја користите без дозвола!
E gjithë përmbajtja e faqes në internet është e jona dhe partnerët tanë të biznesit nuk e ndajnë atë pa leje!
bottom of page