top of page
Geotube Ane Kompani MB Tetovo

GeoTube

Geotub е пластична кофраж за повеќекратна употреба за изградба и реконструкција на тркалезни столбови. За разлика од другите опции за кофражни, направени од дрво, метал или картон, лесно се монтира и брзо се демонтира без потреба од средство за ослободување.

 

 • ПРЕДНОСТИ

 • БРЗА МОНТАЖА И ДЕМАНТАРАЊЕ

 • ПОГОДЕН ЗА КОЛОНИ ДО 6 М

 • ОДЛИЧНИ МАЗНИ ПОВРШИНИ

 • ВИСОК ОТПОР (80 KN/M2) И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПАНЕЛИТЕ.

 • РЕШЕНИЈА

 • ,

 • КРУГЛНИ КОЛОНИ

 • ЕЛИПТИЧНИ КОЛОНИ

 • ГРАДЕЊЕ НА ТЕМЕЛИ ЗА ЕЛЕКТРЕНСКИ СТОЛОВИ

 • ИЗВРШЕНИ КОЛОНИ

 • ЛИЕЊЕ НА КОЛОНИ ВО МОРСКА И ФЛУВИАЛНА СРЕДИНА

 • РЕНОВИРАЊЕ НА ВЛАДЕНИ КОЛОНИ

 • ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА КОЛОНИ ЗА СЕИЗМИЧКА ОТПОЛНОСТ

aaaa

Every content on the website is strictly our do not share/use without permission!
Секоја содржина на вебсајтoт е наша и на нашите деловени партнери не ја користите без дозвола!
E gjithë përmbajtja e faqes në internet është e jona dhe partnerët tanë të biznesit nuk e ndajnë atë pa leje!
bottom of page