top of page
Pestan PVC 3P

3P PVC цевки и фитинг

Пештан ПВЦ цевки за домашна канализација – 3P цевки заедно со соодветни конектори од Пештан HTPP гама се наменети за секаков вид на отстранување на отпадни води во градба. Многу лесно се поставуваат, а се поврзуваат со соодветни елементи, а приклучокот е зајакнат со гумени прстени за максимална затегнатост во споеви. Овој тип на цевки е направен од многу лесен материјал, а со тоа транспортот и ракувањето е многу лесен и едноставен. Пештан ПВЦ цевки за домашна канализација се произведуваат како 3 слојни цевки.

Програм 

Производите од гамата на Пештан ПВЦ за домашна канализација – 3P цевки – вклучуваат цевки изработени од поливинил хлорид PVC-U со врвен квалитет во дијаметар помеѓу 32 и 125. Исто така, овие цевки се произведуваат n должина од 250, 500, 1000, 2000, 3000 mm.

ПВЦ цевките Peštan се произведуваат како 3 слојни цевки со бел внатрешен антибактериски слој, кој поради специјалната технологија во производството е многу мазен што помага во спречување на таложење на нивната површина. Белата боја ја олеснува проверката на внатрешните цевки.

,

Исто така, треба да се истакне дека со помош на специјални технологии успеа да се намали звукот на протокот на вода во овие цевки, повеќе отколку со обичен ПВЦ.

Со редовна дебелина на ѕидот за овие цевки, Пештан произведува и 3P дијаметар на цевката 110 со поголема дебелина на ѕидот од 3,2 mm – Peštan Premium Pipe Ultra.

Уште еднаш истакнуваме дека Пештан е способен да го понуди целиот асортиман на фитинзи ХТП канализација целосно компатибилна со 3P цевки направени во сите дијаметри.

PVC cevki Pestan - Ane kompani MB

HTEM цев SDR41

HTEM цев SDR41

Колено 15°

Колено 30°

Колено 45°

Колено 67.5°

Колено 90°

Коса Р. 45°

Коса Р. 67.5°

Коса Р. 90°

Дупла Коса Р.

45°

Дупла Коса Р.

67.5°

Дупла Коса Р

90°

Ревизија

Муф

Mуф к.

Редуцир

Капак

Вентилациона

Капа

/

Хоризонтален
Сливник

Вертикален

Сливник

Tехнички карактеристики

Физички својства на материјалот

 

 

Специфична маса 0,9 ÷ 1,0 gr/cm3
Ригидност на прекин 50-60 MPa
Викат температура на топење мин 79°C
Топлинска спроводливост 0,54 KJ/mh/°C
Линера коефициент на термичко истегнување 0,08 mm/m/°C

 

Апсорпција на вода 4 mg/cm2

 

 

Хемиска отпорност на материјалот

 

Пестан ПВЦ канализациони цевки се отпорни на солена вода, алкохол, киселини, алкални, сулфати, агресивни гасови и сите видови детергенти. Од друга страна, тие не можат да се користат за одводнување на вода со високо ниво на бензен, бензин, ацетон.

,

 

Приклучок на цевки

Пештан ПВЦ цевките и фитинзите за канализација се поврзуваат со мафови, а хидроизолацијата се врши со тесни прстени од EPDM гума (EN 681) кои се вградени во муфот.

Every content on the website is strictly our do not share/use without permission!
Секоја содржина на вебсајтoт е наша и на нашите деловени партнери не ја користите без дозвола!
E gjithë përmbajtja e faqes në internet është e jona dhe partnerët tanë të biznesit nuk e ndajnë atë pa leje!
bottom of page